Biblioteca

Información xeral
A Biblioteca Xeral do Ministerio de Industria e Turismo é un centro de titularidade estatal e xestión directa do Departamento, que presta os seus servizos desde 1982. Na actualidade está adscrita á Subdirección Xeral de Desenvolvemento Normativo, Informes e Publicacións, dependente da Subsecretaría. Forma parte de:

Tríptico informativo [PDF] [511.62 kB]

Tríptico informativo [PDF] [512 Kb]
Coleccións
A colección da Biblioteca está especializada nas principais áreas de xestión do Departamento ao que pertence. Conta con libros, revistas e informes tanto en soporte papel como electrónico. Tamén dispón dunha colección de obras de referencia, de acceso directo en sala, e de bases de datos de lexislación, xurisprudencia e información económico-empresarial. O fondo antigo da Biblioteca está composto polas coleccións do Consello Superior de Industria, que inclúen obras dos séculos XIX e XX (en moitos casos, exemplares únicos) e a colección procedente da Biblioteca da antiga Dirección Xeral de Artesanía e Artes Decorativas.
Servizos
A Biblioteca presta os seguintes servizos presenciais e en liña:
  • Información sobre os fondos bibliográficos que forman a colección da Biblioteca.
  • Acceso ao catálogo bibliográfico en liña da Biblioteca e a outros catálogos.
  • Consulta de fondos en la Sala de Lectura de la Biblioteca.
  • Reprodución de documentos.
  • Información bibliográfica de maneira presencial, telefónica e mediante correo electrónico.
  • Préstamo en sala e préstamo interbibliotecario (pedimento en préstamo de fondos dispoñibles noutras bibliotecas).
  • Boletíns de novidades bibliográficas e boletíns de sumarios.
  • Acceso e consulta de recursos electrónicos en liña desde a Sala de Lectura.
  • Suxestións de compra de fondos bibliográficos.
  • Acceso a rede wifi.
Carta de Servizos (versión tríptico
Datos prácticos
Acceso e horarios O acceso á Biblioteca Xeral do Ministerio de Industria e Turismo é libre e gratuíto, previa presentación do DNI, pasaporte ou carné de conducir. Horario de atención ao cidadán: luns a venres 9 a 14:30 horas.

Datos de contacto Biblioteca do Ministerio de Industria e Turismo Paseo da Castelá 160, Planta 0 28071 Madrid Teléfono: 913495063 / 913494971 Fax: 913494970 Correo electrónico: bibliotecaind@mincotur.es Como chegar

Metro: liña 10, estación Cuzco E.M.T.: liñas 5 - 11 - 27 e 147 BICIMAD: Estación 157 (Praza de Cuzco)

Bases de datos e revistas da Biblioteca
Boletíns de novidades e sumarios
Boletíns de novidades

Subscrición ao servizo de alerta de publicación de novos Boletíns na Biblioteca.

Boletíns de sumarios