Biblioteca

O horario da biblioteca durante os meses de verán será de 9 a 14:30 h. A biblioteca permanecerá pechada do 8 ao 23 de agosto, ambos inclusive.

Desculpen as molestias.

Biblioteca do MINTUR.

Información xeral
La Biblioteca General del Ministerio de Industria y Turismo es un centro de titularidad estatal y gestión directa del Departamento, que presta sus servicios desde 1982. En la actualidad está adscrita a la Subdirección General de Desarrollo Normativo, Informes y Publicaciones, dependiente de la Subsecretaría. Forma parte de:

Tríptico informativo [PDF] [511.62 kB]

Tríptico informativo [PDF] [512 Kb]
Coleccións
La colección de la Biblioteca está especializada en las principales áreas de gestión del Departamento al que pertenece. Cuenta con libros, revistas e informes tanto en soporte papel como electrónico. También dispone de una colección de obras de referencia, de acceso directo en sala, y de bases de datos de legislación, jurisprudencia e información económico-empresarial. O fondo antigo da Biblioteca está composto polas coleccións do Consello Superior de Industria, que inclúen obras dos séculos XIX e XX (en moitos casos, exemplares únicos) e a colección procedente da Biblioteca da antiga Dirección Xeral de Artesanía e Artes Decorativas.
Servizos
A Biblioteca presta os seguintes servizos presenciais e en liña:
  • Préstamo persoal. O servizo de préstamo está dispoñible para o persoal do Complexo Cuzco. Para facer uso deste servizo, tan só é necesario contar co carné virtual que tramita directamente a Biblioteca. O período de préstamo é de 30 días, prorrogable por outros 15 días a condición de que non exista unha reserva por parte doutro usuario.
  • Préstamo interbibliotecario. Este servizo permite aos usuarios da Biblioteca do MINTUR consultar documentos dispoñibles noutras bibliotecas. Estes documentos quedarán suxeitos ás normas de préstamo que establezan as bibliotecas que os remitan.
  • Colección especializada en libre acceso. A colección especializada sitúase na sala de consulta e está formada por libros e revistas especializadas relacionadas coas áreas competenciais do Ministerio. A colección de libros está integrada por máis de 700 exemplares sobre Administración Pública, Comercio, Dereito, Economía, Empresa, Enerxía e Medio Ambiente, Industria, Tecnoloxías e Turismo. A colección de revistas especializadas, pola súa banda, está composta por preto de 30 títulos entre os que figuran os editados polo Ministerio e outros de carácter nacional e internacional.
  • Consulta en la sala de lectura. La sala de lectura cuenta con doce puestos de consulta y conexión wifi para acceder a internet mediante los dos ordenadores disponibles en la sala o mediante los dispositivos electrónicos de los que disponga el usuario (portátil, tablet, smartphone, etc.).
  • Acceso a revistas e bases de datos subscritas pola Biblioteca. A Biblioteca subscribe un amplo número de revistas especializadas en papel e en liña, así como bases de datos relacionadas coas áreas de actividade do Ministerio. Consulte a listaxe de revistas e bases de datos para coñecer todos os recursos dispoñibles.
  • Catálogo en liña. O catálogo bibliográfico en liña ofrece acceso ao conxunto de documentos que forman a colección da Biblioteca. É posible buscar por distintos campos (autor, título, materia, data de publicación, etc.) e tamén ordenar os resultados con base en criterios tales como data de publicación ou tipo de documento.
  • Boletín de novidades bibliográficas e boletín de sumarios de revistas. O boletín de novidades bibliográficas recolle a relación de publicacións incorporadas á colección da Biblioteca no tres últimos meses. Á parte de libros e revistas, tamén se recollen artigos de revistas que, pola súa especial relevancia, catalóganse para ofrecer ao usuario a información máis completa sobre o contido das publicacións. O boletín de sumarios, pola súa banda, recolle a relación de revistas en soporte papel recibidas no últimos tres meses, así como os seus correspondentes sumarios. Se desexa recibir un correo informativo cada vez que se publique un novo boletín, suscríbase ao Servizo de Alerta.
  • Información bibliográfica. Xa sexa de forma presencial ou remota (correo electrónico ou teléfono), poderá solicitar á Biblioteca información bibliográfica sobre temas do seu interese. A Biblioteca realizará consúltalas pertinentes tanto a fontes propias como externas para proporcionar o maior número posible de referencias.
  • Suxestións de compra de fondos bibliográficos. Pode solicitar a compra ou subscrición de novos libros ou revistas, respectivamente, remitindo un correo electrónico á Biblioteca.
  • Wifi. A Biblioteca dispón de conexión wifi para acceder a internet desde os computadores dispoñibles na sala de consulta ou mediante os dispositivos electrónicos dos que dispoñan os usuarios.
Carta de Servizos (versión tríptico
Datos prácticos
Acceso e horarios O acceso á Biblioteca Xeral do Ministerio de Industria e Turismo é libre e gratuíto, previa presentación do DNI, pasaporte ou carné de conducir. Horario de atención ao cidadán: luns a venres 9 a 14:30 horas.

Datos de contacto Biblioteca do Ministerio de Industria e Turismo Paseo da Castelá 160, Planta 0 28071 Madrid Teléfono: 913495063 / 913494971 Fax: 913494970 Correo electrónico: bibliotecaind@mincotur.es Como chegar

Metro: liña 10, estación Cuzco E.M.T.: liñas 5 - 11 - 27 e 147 BICIMAD: Estación 157 (Praza de Cuzco)

Bases de datos e revistas da Biblioteca
Boletíns de novidades e sumarios
Boletíns de novidades

Subscrición ao servizo de alerta de publicación de novos Boletíns na Biblioteca.

Boletíns de sumarios