Biblioteca

Informació general
La Biblioteca General del Ministeri d'Indústria i Turisme és un centre de titularitat estatal i gestió directa del Departament, que presta els seus serveis des de 1982. En l'actualitat està adscrita a la Sotsdirecció General de Desenvolupament Normatiu, Informes i Publicacions, dependent de la Sotssecretaria. Forma part de:

Tríptic informatiu [PDF] [511.62 kB]

Tríptico informativo [PDF] [512 Kb]
Col·leccions
La col·lecció de la Biblioteca està especialitzada a les principals àrees de gestió del Departament al que pertany. Compta amb llibres, revistes i informes tant en suport paper com a electrònic. També disposa d'una col·lecció d'obres de referència, d'accés directe en sala, i de bases de dades de legislació, jurisprudència i informació econòmic-empresarial. El fons antic de la Biblioteca està compost per les col·leccions del Consell Superior d'Indústria, que inclouen obres dels segles XIX i XX (en molts casos, exemplars únics) i la col·lecció procedent de la Biblioteca de l'antiga Direcció general d'Artesania i Arts Decoratives.
Serveis
La Biblioteca presta els següents serveis presencials i en línia:
  • Informació sobre els fons bibliogràfics que formen la col·lecció de la Biblioteca.
  • Accés al catàleg bibliogràfic en línia de la Biblioteca i a altres catàlegs.
  • Consulta de fondos en la Sala de Lectura de la Biblioteca.
  • Reproducció de documents.
  • Informació bibliogràfica de manera presencial, telefònica i mitjançant correu electrònic.
  • Préstec en sala i préstec interbibliotecari (petició en préstec de fons disponibles en altres biblioteques).
  • Butlletins de novetats bibliogràfiques i butlletins de sumaris.
  • Accés i consulta de recursos electrònics en línia des de la Sala de Lectura.
  • Suggeriments de compra de fons bibliogràfics.
  • Accés a xarxa wifi.
Carta de Serveis (versió tríptic
Dades pràctiques
Accés i horaris L'accés a la Biblioteca General del Ministeri d'Indústria i Turisme és lliure i gratuït, prèvia presentació del DNI, passaport o permís de conduir. Horari d'atenció al ciutadà: dilluns a divendres 9 a 14:30 hores.

Dades de contacte Biblioteca del Ministeri d'Indústria i Turisme Passejo de la Castellana 160, Planta 0 28071 Madrid Telèfon: 913495063 / 913494971 Fax: 913494970 Correu electrònic: bibliotecaind@mincotur.es Com arribar

Metro: línia 10, estació Cuzco I.M.T.: línies 5 - 11 - 27 i 147 BICIMAD: Estació 157 (Plaça de Cuzco)

Eines de consulta
Butlletins de novetats i sumaris
Butlletins de novetats

Subscripció al servei d'alerta de publicació de nous Butlletins a la Biblioteca.

Butlletins de sumaris