Biblioteca

L'horari de la biblioteca durant els mesos d'estiu serà de 9 a 14:30 h. La biblioteca romandrà tancada del 8 al 23 d'agost, tots dos inclusivament.

Disculpin les molèsties.

Biblioteca del MINTUR.

Informació general
La Biblioteca General del Ministeri d'Indústria i Turisme és un centre de titularitat estatal i gestió directa del Departament, que presta els seus serveis des de 1982. En l'actualitat està adscrita a la Sotsdirecció General de Desenvolupament Normatiu, Informes i Publicacions, dependent de la Sotssecretaria. Forma part de:

Tríptic informatiu [PDF] [511.62 kB]

Tríptico informativo [PDF] [512 Kb]
Col·leccions
La col·lecció de la Biblioteca està especialitzada a les principals àrees de gestió del Departament al que pertany. Compta amb llibres, revistes i informes tant en suport paper com a electrònic. També disposa d'una col·lecció d'obres de referència, d'accés directe en sala, i de bases de dades de legislació, jurisprudència i informació econòmic-empresarial. El fons antic de la Biblioteca està compost per les col·leccions del Consell Superior d'Indústria, que inclouen obres dels segles XIX i XX (en molts casos, exemplars únics) i la col·lecció procedent de la Biblioteca de l'antiga Direcció general d'Artesania i Arts Decoratives.
Serveis
La Biblioteca presta els següents serveis presencials i en línia:
  • Préstec personal. El servei de préstec està disponible per al personal del Complex Cuzco. Per fer ús d'aquest servei, tan sol és necessari comptar amb el carnet virtual que tramita directament la Biblioteca. El període de préstec és de 30 dies, prorrogable per altres 15 dies sempre que no existeixi una reserva per part d'un altre usuari.
  • Préstec interbibliotecari. Aquest servei permet als usuaris de la Biblioteca del MINTUR consultar documents disponibles en altres biblioteques. Aquests documents quedaran subjectes a les normes de préstec que estableixin les biblioteques que els remetin.
  • Col·lecció especialitzada en lliure accés. La col·lecció especialitzada se situa a la sala de consulta i està formada per llibres i revistes especialitzades relacionades amb les àrees competencials del Ministeri. La col·lecció de llibres està integrada per més de 700 exemplars sobre Administració Pública, Comerç, Dret, Economia, Empresa, Energia i Medi ambient, Indústria, Tecnologies i Turisme. La col·lecció de revistes especialitzades, per la seva banda, està composta per prop de 30 títols entre els quals figuren els editats pel Ministeri i uns altres de caràcter nacional i internacional.
  • Consulta a la sala de lectura. La sala de lectura compta amb dotze llocs de consulta i connexió wifi per accedir a internet mitjançant els dos ordinadors disponibles a la sala o mitjançant els dispositius electrònics dels quals disposi l'usuari (portàtil, tablet, smartphone, etc.).
  • Accés a revistes i bases de dades subscrites per la Biblioteca. La Biblioteca subscriu un ampli nombre de revistes especialitzades en paper i en línia, així com bases de dades relacionades amb les àrees d'activitat del Ministeri. Consulti el llistat de revistes i bases de dades per conèixer tots els recursos disponibles.
  • Catàleg en línia. El catàleg bibliogràfic en línia ofereix accés al conjunt de documents que formen la col·lecció de la Biblioteca. És possible cercar per diferents camps (autor, títol, matèria, data de publicació, etc.) i també ordenar els resultats sobre la base de criteris tals com a data de publicació o tipus de document.
  • Butlletí de novetats bibliogràfiques i butlletí de sumaris de revistes. El butlletí de novetats bibliogràfiques recull la relació de publicacions incorporades a la col·lecció de la Biblioteca en els tres últims mesos. A part de llibres i revistes, també es recullen articles de revistes que, per la seva especial rellevància, es cataloguen per oferir a l'usuari la informació més completa sobre el contingut de les publicacions. El butlletí de sumaris, per la seva banda, recull la relació de revistes en suport paper rebudes en els últims tres mesos, així com els seus corresponents sumaris. Si desitja rebre un correu informatiu cada vegada que es publiqui un nou butlletí, subscrigui's al Servei d'Alerta.
  • Informació bibliogràfica. Ja sigui de forma presencial o remota (correu electrònic o telèfon), podrà sol·licitar a la Biblioteca informació bibliogràfica sobre temes del seu interès. La Biblioteca realitzarà les consultes pertinents tant a fonts pròpies com a externes per proporcionar el major nombre possible de referències.
  • Suggeriments de compra de fons bibliogràfics. Pot sol·licitar la compra o subscripció de nous llibres o revistes, respectivament, remetent un correu electrònic a la Biblioteca.
  • Wifi. La Biblioteca disposa de connexió wifi per accedir a internet des dels ordinadors disponibles a la sala de consulta o mitjançant els dispositius electrònics dels quals disposin els usuaris.
Carta de Serveis (versió tríptic
Dades pràctiques
Accés i horaris L'accés a la Biblioteca General del Ministeri d'Indústria i Turisme és lliure i gratuït, prèvia presentació del DNI, passaport o permís de conduir. Horari d'atenció al ciutadà: dilluns a divendres 9 a 14:30 hores.

Dades de contacte Biblioteca del Ministeri d'Indústria i Turisme Passejo de la Castellana 160, Planta 0 28071 Madrid Telèfon: 913495063 / 913494971 Fax: 913494970 Correu electrònic: bibliotecaind@mincotur.es Com arribar

Metro: línia 10, estació Cuzco I.M.T.: línies 5 - 11 - 27 i 147 BICIMAD: Estació 157 (Plaça de Cuzco)

Bases de dades i revistes de la Biblioteca
Butlletins de novetats i sumaris
Butlletins de novetats

Subscripció al servei d'alerta de publicació de nous Butlletins a la Biblioteca.

Butlletins de sumaris