Acessibilitat

El Ministeri d'Indústria i Turisme s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.mintur.gob.es.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018

  Podrien existir algunes fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.

 2. Càrrega desproporcionada

  No aplica.

 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho compleixin.

  Continguts de tercers que no estan finançats ni desenvolupats per nosaltres ni estan sota el nostre control.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 10 de juliol de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 10 de juliol de 2023.

Observacions i dades de contacte

Vostè pot presentar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat com

 • Informar sobre qualsevol incompliments per part aquest lloc web dels requisits d'accessibilitat establerts
 • Transmetre'ns altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat d'aquest lloc web

utilitzant el següent formulari de contacte o cridant al telèfon +34 913 494 640.

Igualment, vostè pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establert en el seu article 3, apartat 4, o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

Les sol·licituds d'informació accessible hauran de concretar, amb tota claredat, els fets raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una petició raonable i legítima.

Pot realitzar la comunicació mitjançant la presentació electrònica amb certificat o emplenar el formulari de queixes o sol·licituds d'accessibilitat [PDF] [1.35 MB], imprimir-ho i presentar-ho en qualsevol dels llocs especificats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Sotsdirecció General de la Inspecció General de Serveis i Relació amb els Ciudadanos.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de qualsevol de les opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Les reclamacions han de ser enviades a la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions del Ministeri d'Indústria i Turisme com a Unitat Responsable d'Accessibilitat d'aquest Ministeri, o, si la reclamació és per una actuació d'aquesta unitat, al superior jeràrquic d'aquesta.

Contingut opcional

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure complir els criteris d'accessibilitat indicats en la norma UNE-EN 301549:2022. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal Web ha de complir si vol ser accessible considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El Ministeri d'Indústria i Turisme té com a objectiu principal que el seu lloc web sigui tot l'accessible i usable possible. Per això, s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, complint amb tots els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C), per a això es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En qualsevol cas, és possible que trobi alguna pàgina que no s'adapti al 100% a aquests estàndards, ja que algunes de les seccions contingudes al portal estan en procés d'adaptació i millora. Si vostè experimenta alguna dificultat en l'accés la informació continguda en aquest lloc web, per favor, contacti amb nosaltres mitjançant el següent formulari de contacte. Realitzarem les millores necessàries com més aviat millor.

Cal tenir en compte que per realitzar operacions amb signatura electrònica el navegador ha d'utilitzar javascript i els components clients de signatura electrònica necessaris.

El lloc web està dissenyat amb la tècnica de disseny responsive o adaptatiu, amb el que es visualitza de forma òptima des d'ordinadors d'escriptori a tablets i mòbils.

Tecles d'accés ràpid

Prement una combinació de tecles determina podrà accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

 • Tecla S: Saltar navegació (anar directament a contingut)
 • Tecla 1: Pàgina d'inici
 • Tecla 3: Mapa Web
 • Tecla 4: Cerca
 • Tecla 5: Contacto
 • Tecla 6: Atenció al ciutadà
 • Tecla 7: Seu Electrònica del ministeri
 • Tecla 0: Accessibilitat

Depenent del navegador que utilitzi, la combinació de tecles a utilitzar serà diferent:

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Chrome i Microsoft Edge: Alt + tecla
 • Firefox: Alt + Majúscules + Tecla
 • Opera: Majúscules + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

Grandària del text

Les grandàries de les fonts estan definits amb unitats relatives perquè pugui ampliar o disminuir la grandària de la font des de les opcions del navegador.

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text

Per modificar la grandària de tot a la pàgina:

 • Ctrl + + per augmentar-ho
 • Ctrl + - per disminuir-ho
 • Ctrl + 0 restaura la grandària original del text

Data última revisió

Última revisió del lloc web: 10/07/2023.

L'accessibilitat de les pàgines d'aquest lloc es revisa prèviament a la seva publicació.