PERTE para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTES) són una nova figura de col·laboració públic-privada creada pel Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta nova figura es crea amb vocació de permanència, per incloure en el nostre ordenament nous instruments de col·laboració públic privada que permetin una gestió més àgil. Resulta especialment útil la seva aplicació en l'àmbit el Pla de Recuperació, ja que amb ella es pretén reforçar aquells projectes d'inversió inclosos en el mateix que contribueixin clarament al creixement econòmic, a l'ocupació i a la competitivitat del nostre país, corregint la fallada de mercat d'infra-inversió quan les iniciatives privades no es materialitzen a causa dels riscos significatius i a la necessària col·laboració públic-privada que comporten aquest tipus de projectes.

Aquesta categoria, que tracta de reflectir a nivell nacional als projectes importants d'interès comú europeu, englobarà a projectes tractors amb un impacte transformador estructural sobre sectors estratègics o amb fases de recerca i innovació disruptives i ambicioses, més enllà de l'estat de la tècnica en el sector, seguides d'un primer desplegament industrial. Es tracta de projectes de caràcter estratègic, amb un important potencial d'arrossegament per a la resta de l'economia, i que exigeixen la col·laboració entre Administracions, empreses i centres de recerca per aconseguir que escalin les seves operacions al nostre país.

El passat 13 de juliol de 2021, el Consell de Ministres va aprovar com a primer PERTE el desenvolupament d'un ecosistema per a la fabricació del Vehicle Elèctric i Connectat, en l'àmbit del Pla de Recuperació.

Per a més informació accedeixi al Portal Ajudes.