PERTE Descarbonización Industrial

El 27 de desembre de 2022 el Consell de Ministres va aprovar el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per la descarbonización industrial de la indústria manufacturera, complint amb un compromís de recolzar a la indústria en la seva transició cap a models i processos més respectuosos amb el medi ambient i contribuir a l'objectiu de neutralitat climàtica en 2050.

Els beneficiaris d'aquest PERTE són els sectors de la indústria manufacturera entre els quals destaquen els sectors de fabricació de productes minerals no metàl·lics (incloent ceràmica, ciment, vidre, entre uns altres), indústria química, refí de petroli, metal·lúrgia i fabricació de paper i pasta de paper. A aquestes se sumen les grans instal·lacions de combustió en altres sectors, amb especial rellevància en la indústria d'alimentació i begudes. Les actuacions previstes s'executaran entre els anys 2023 a 2026, si ben els projectes podrien finalitzar posteriorment.

En el marc del PERTE Descarbonización Industrial, es preveu una inversió total d'11.600 milions d'euros, amb una contribució del sector públic de 3.100 milions d'euros, repartits entre les diferents línies. Es tracta d'un projecte de col·laboració públic-privada que inclou totes les mesures transformadores que impulsaran els projectes que tinguin per objecte la descarbonización dels processos de les empreses del sector manufacturer. Els projectes. Per a això, s'han aprovat aquestes quatre mesures transformadores:

 1. Línia d'ajudes d'actuació integral per la descarbonización de la indústria manufacturera, que comptarà amb un finançament públic de 2.300 milions d'euros, dels quals 800 milions tindrà la forma de subvenció i 1.500 milions s'articularan en forma de préstec, a executar des de l'any 2023 d'ara endavant.
 2. Línia d'ajudes autoritzades per la Comissió europea a empreses manufactureres participants en el Projecte d'interès Comú Europeu (d'ara endavant, IPCEI), sobre la cadena industrial de l'hidrogen d'origen renovable, amb un finançament públic de 450 milions d'euros en forma de subvenció a executar l'any 2023. Ja està publicat el Reial decret 251/2023, de 4 d'abril.
 3. Estudi i avaluació del desenvolupament d'un Fons de suport als contractes per diferències de carboni i realització d'un projecte pilot, que comptarà amb un finançament públic de 100 milions d'euros per desenvolupar un projecte pilot.
 4. Suport al desenvolupament de noves instal·lacions manufactureres altament eficients i descarbonizadas, amb un finançament públic de 150 milions en subvenció i 100 milions en préstecs.

Les inversions en descarbonización i modernització de la indústria manufacturera impulsades a través d'aquest PERTE permetran incrementar la competitivitat del sector en al voltant d'un 10% i suposarà la creació d'uns 8.000 ocupacions. A més, segons les estimacions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, es preveu una reducció de les emissions que podria aconseguir els 13 milions de tones de CO2i a l'any.

Objectius del PERTE Descarbonización Industrial

El PERTE descarbonización industrial tindrà els següents objectius:

 1. Descarbonización dels processos de producció, permetent la viabilitat de les indústries en el mitjà i llarg termini.
 2. Millora de l'eficiència energètica, mitjançant la incorporació en les indústries de les millors tecnologies disponibles i implantació de sistemes de gestió energètica.
 3. Millorar la competitivitat del sector manufacturer. La indústria manufacturera haurà de fer front a un important repte de reducció d'emissions i, per seguir sent competitiva, serà imprescindible recolzar les inversions en descarbonización.
 4. Promoure la seguretat energètica d'Espanya. La indústria manufacturera és responsable del 30% del consum de gas natural a Espanya (del 59% si s'exclou la generació d'electricitat), per la qual cosa la disminució d'aquest consum serà fonamental per garantir la seguretat energètica d'Espanya.
 5. Fomentar l'ús d'energies renovables. D'aquesta manera serà possible reduir les emissions alhora que es contribuirà a reduir la dependència dels combustibles fòssils.
 6. Fomentar la millora del medi ambient recolzant la utilització dels subproductes i la valorització dels residus per integrar-los en altres processos i així reduir l'impacte mediambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida.
 7. Creació d'ocupació d'alt valor afegit. La descarbonización de la indústria estarà acompanyada per una major formació dels professionals que tindran les capacitats necessàries per poder implementar les tecnologies menys contaminants.

Resumen Ejecutivo [PDF] [825 KB]

Enllaços d'Interès

11/04/2023

Reial decret 251/2023, de 4 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a l'empresa ArcelorMittal Espanya S. a. per a l'execució del projecto Hidrogen circular DRI, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Reial decret 251/2023

27/12/2022

El Govern aprova el PERTE de descarbonización industrial amb una inversió pública de 3.100 M€

Nota de Premsa

Memòria Descriptiva

Memòria del PERTE [PDF] [ 2.2 MB]