PERTE Descarbonización Industrial

O 27 de decembro de 2022 o Consello de Ministros aprobou o Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE) para a descarbonización industrial da industria manufacturera, cumprindo cun compromiso de apoiar á industria na súa transición cara a modelos e procesos máis respectuosos co medio ambiente e contribuír ao obxectivo de neutralidade climática en 2050.

Os beneficiarios deste PERTE son os sectores da industria manufacturera entre os que destacan os sectores de fabricación de produtos minerais non metálicos (incluíndo cerámica, cemento, vidro, entre outros), industria química, refino de petróleo, metalurgia e fabricación de papel e pasta de papel. A estas súmanse as grandes instalacións de combustión noutros sectores, con especial relevancia na industria de alimentación e bebidas. As actuacións previstas executaranse entre os anos 2023 a 2026, aínda que os proxectos poderían finalizar posteriormente.

No marco do PERTE Descarbonización Industrial, prevese un investimento total de 11.600 millóns de euros, cunha contribución do sector público de 3.100 millóns de euros, repartidos entre as distintas liñas. Trátase dun proxecto de colaboración público-privada que inclúe todas as medidas transformadoras que impulsarán os proxectos que teñan por obxecto a descarbonización dos procesos das empresas do sector manufacturero. Os proxectos. Para iso, aprobáronse este catro medidas transformadoras:

 1. Liña de axudas de actuación integral para a descarbonización da industria manufacturera, que contará cun financiamento público de 2.300 millóns de euros, dos cales 800 millóns terá a forma de subvención e 1.500 millóns articularanse en forma de préstamo, a executar desde o ano 2023 en diante.
 2. Liña de axudas autorizadas pola Comisión europea a empresas manufactureras participantes no Proxecto de interese Común Europeo (en diante, IPCEI), sobre a cadea industrial do hidróxeno de orixe renovable, cun financiamento público de 450 millóns de euros en forma de subvención a executar no ano 2023. Xa está publicado o Real Decreto 251/2023, do 4 de abril.
 3. Estudo e avaliación do desenvolvemento dun Fondo de apoio aos contratos por diferenzas de carbono e realización dun proxecto piloto, que contará cun financiamento público de 100 millóns de euros para desenvolver un proxecto piloto.
 4. Apoio ao desenvolvemento de novas instalacións manufactureras altamente eficientes e descarbonizadas, cun financiamento público de 150 millóns en subvención e 100 millóns en préstamos.

Os investimentos en descarbonización e modernización da industria manufacturera impulsadas a través deste PERTE permitirán incrementar a competitividade do sector en ao redor dun 10% e suporá a creación duns 8.000 empregos. Ademais, segundo as estimacións do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, prevese unha redución das emisións que podería alcanzar os 13 millóns de toneladas de CO2e ao ano.

Obxectivos do PERTE Descarbonización Industrial

O PERTE descarbonización industrial terá os seguintes obxectivos:

 1. Descarbonización dos procesos de produción, permitindo a viabilidade das industrias no medio e longo prazo.
 2. Mellora da eficiencia enerxética, mediante a incorporación nas industrias das mellores tecnoloxías dispoñibles e implantación de sistemas de xestión enerxética.
 3. Mellorar a competitividade do sector manufacturero. A industria manufacturera deberá facer fronte a un importante reto de redución de emisións e, para seguir sendo competitiva, será imprescindible apoiar os investimentos en descarbonización.
 4. Promover a seguridade enerxética de España. A industria manufacturera é responsable do 30% do consumo de gas natural en España (do 59% se se exclúe a xeración de electricidade), polo que a diminución deste consumo será fundamental para garantir a seguridade enerxética de España.
 5. Fomentar o uso de enerxías renovables. Desta maneira será posible reducir as emisións á vez que se contribuirá a reducir a dependencia dos combustibles fósiles.
 6. Fomentar a mellora do medioambiente apoiando a utilización dos subproductos e a valorización dos residuos para integralos noutros procesos e así reducir o impacto ambiental dos produtos ao longo do seu ciclo de vida.
 7. Creación de emprego de alto valor engadido. A descarbonización da industria estará acompañada por unha maior formación dos profesionais que terán as capacidades necesarias para poder implementar as tecnoloxías menos contaminantes.

Resumen Ejecutivo [PDF] [825 KB]

Ligazóns de Interese

11/04/2023

Real Decreto 251/2023, do 4 de abril, polo que se regula a concesión directa de subvencións á empresa ArcelorMittal España S.A. para a execución do proxecto Hidróxeno circular DRI, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Real Decreto 251/2023

27/12/2022

O Goberno aproba o PERTE de descarbonización industrial cun investimento público de 3.100 M€

Nota de Prensa

Memoria Descritiva

Memoria do PERTE [PDF] [ 2.2 MB]