Transparencia

Nesta canle ofrécese información relevante asociada a transparencia do Ministerio. Aliméntase de diversas fontes do Departamento, e é complementario da información que se publica no Portal da Transparencia.

Se desexa realizar unha solicitude de dereito de acceso pode facelo a través da Sede electrónica do Portal da Transparencia.

A seguir, ofrécese unha relación da información de libre consulta asociada a Transparencia:

Publicidade Activa

banner Administración Transparente
Organización e Emprego Público
Altos Cargos
Planificación e Estatística
Normativa e Outras Disposicións
Contratos, Convenios e Subvencións
Información Económico-Orzamentaria