PERTE para la industria Naval

O 15 de marzo de 2022 apróbase polo Consello de Ministros o Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE) para a industria naval, un proxecto baseado na colaboración público-privada e centrado na transformación da súa cadea de valor mediante a súa diversificación cara ás enerxías renovables mariñas e os buques de baixas emisións, a súa dixitalización, a mellora da súa sustentabilidade ambiental e a capacitación dos seus empregados.

O desenvolvemento deste proxecto prevé un investimento total de 1.460 millóns de euros cunha contribución do sector público de 310 millóns de euros e un investimento privado de 1.150 millóns de euros. O PERTE Naval contribuirá á modernización do sector en España, incrementando a súa competitividade en ao redor dun 15% e conseguindo unha taxa de crecemento anual do 9 por cento para o sector. Espérase que contribúa á creación de preto de 3.100 postos de traballo de calidade, principalmente en rexións periféricas, contribuíndo así á política de reto demográfico.

Obxectivos do PERTE Naval

Concíbese como unha iniciativa integral sobre a transformación da cadea de valor da industria naval que levará a cabo mediante a súa diversificación, dixitalización e sustentabilidade, cos seguintes obxectivos:

  • Manter a achega deste sector á soberanía industrial;
  • Diversificar a actividade cara ás enerxías renovables mariñas;
  • Dixitalizar a cadea de valor;
  • Incrementar a sustentabilidade ambiental, e
  • Mellorar a formación e capacitación dos empregados.

A consecución dos obxectivos do PERTE suporá:

  • A colaboración de distintos sectores industriais que transformarán a cadea de valor industrial do sector naval, diversificando a súa produción cara ás enerxías renovables mariñas e os buques de baixas emisións.
  • A profundización na dixitalización e a sustentabilidade do sector, mellorando tamén a súa eficiencia enerxética.
  • A modernización do seu tecido industrial, creando e consolidando emprego de calidade.
  • A mellora da súa competitividade nos mercados internacionais.