Declaración Institucional con motivo do día mundial da Propiedade Industrial

Mediante declaración institucional, o Goberno de España acordou hoxe apoiar o Día Mundial da Propiedade Intelectual que se celebrará o próximo día 26 de abril como manifestación do seu compromiso co uso e protección dos dereitos de propiedade intelectual e industrial ao servizo do estímulo á creación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico e científico.

Declaración Institucional con motivo do Día Mundial da Propiedade Industrial [PDF] [46.07 kB]