Experiencias Turismo España

Dentro do Plan de Modernización e Competitividade do sector turístico que se financia cos fondos Next Generation EU, a Secretaría de Estado de Turismo lanzou o programa Experiencias Turismo España. Unha iniciativa que conta cun orzamento de 100 millóns de euros ata 2023 e que busca apoiar ás redes de actores públicos e privados que, distribuídos por todo o territorio nacional, traballan sobre as mesmas experiencias. Todo co obxectivo de mellorar a oferta experiencial que España pon a disposición dos seus visitantes e atraer turismo de calidade.

Este novo programa susténtase sobre a base da Estratexia de Creación, Innovación e Fortalecemento de Experiencias Turismo España, coa que se quere aumentar e mellorar as experiencias turísticas en España que poñan en valor o patrimonio material e inmaterial relacionado coa autenticidade dos territorios e as súas poboacións para a súa promoción internacional.

Plan Experiencias Turismo España [PDF] [15.154 KB]

Outros dos obxectivos que se pretenden con este novo programa son:

  • Desenvolver novos produtos turísticos e mellorar as capacidades dos destinos para conseguir unha oferta diversa e unha demanda desestacionalizada.
  • Atraer a turistas a novos destinos rurais ou de interior, diminuíndo a presión sobre destinos pioneiros, especialmente mediante a protección da contorna natural e do patrimonio histórico e cultural. Con iso atenderase a un obxectivo fundamental como é o reto demográfico.
  • Mellorar a sustentabilidade das experiencias turísticas, tanto a ambiental, como a social e a económica, ao incorporar boas prácticas e aliñalos con obxectivos de transición ecolóxica, reto demográfico e economía circular.
  • Impulsar a transición dixital aplicada tanto a recursos, como a produtos e servizos para transformar experiencias turísticas xa existentes ou permitir o xurdimento de novas experiencias turísticas e mellorar a eficiencia, a accesibilidade e a axilidade.
  • Lograr, mediante a procura de novos mecanismos e procesos, mellorar a gobernación no sector turístico habilitando fórmulas e espazos para o traballo común que permitan unha innovación colaborativa a nivel país.
  • Mellorar a capacidade de resiliencia, aumentando a preparación das empresas, os destinos e a cidadanía fronte ás crises ou problemas que o sector enfronta.

A partir do 3 de agosto de 2023, abrirase o prazo para concorrer á convocatoria de axudas deste programa. O Boletín Oficial do Estado publicou xa o Extracto da Orde do 26 de xullo de 2023, pola que se efectúa a convocatoria correspondente ao ano 2023 do Programa "Experiencias Turismo España"

Orde ICT/1244/2022, do 13 de decembro (BOE 17/12/2022), pola que se modifica a Orde ICT/1524/2021, do 30 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o programa "Experiencias Turismo España" e apróbase a súa convocatoria para o exercicio 2021 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Orde ICT/293/2022, do 31 de marzo (BOE 08/04/2022), pola que se modifica a Orde ICT/1524/2021, do 30 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o Programa "Experiencias Turismo España" e apróbase a súa convocatoria para o exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Orde ICT/182/2022, do 10 de marzo (BOE 15/03/2022), pola que se modifica a Orde ICT/1524/2021, do 30 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o Programa "Experiencias Turismo España" e apróbase a súa convocatoria para o exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Orde ICT/1524/2021, do 30 de decembro (BOE 11/01/2022), pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o Programa “Experiencias Turismo España” e apróbase a súa convocatoria para o exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia”.

Para asistir ao interesado na presentación da solicitude, a Secretaría de Estado de Turismo habilitou a caixa de correos experiencias@mincotur.es e unha guía do participante que atopará na seguinte páxina:

Guías e modelos