Goberno aberto

Con esta canle o Ministerio únese ao compromiso de transparencia e Bo Goberno da Administración Xeral do Estado, pondo a disposición dos cidadáns unha vía para consultar información relacionada coa actividade do Departamento e dispor dela para a súa reutilización, promover a participación nas cuestións que lles resulten de interese, así como coñecer a opinión dos cidadáns.

Esta canle réxese polo disposto na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno; e na Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público; sendo por tanto complementario do Portal da Transparencia e do Portal de reutilización da información pública Datos.gob.es.

Toda a información dispoñible pode ser usada libremente, sempre que se respecten as condicións establecidas no aviso legal.

Goberno Aberto

 • Transparencia

  ofrécese información relevante asociada a transparencia do Ministerio.

 • Datos abertos

  atopará á súa disposición recursos de información pública xerados para a súa reutilización.

 • Participación Pública

  canles de comunicación que permiten o diálogo entre os cidadáns e o ministerio.

 • Semana Administración Abierta

  Información relativa a la Semana de la Administración Abierta en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.