El Ministeri en xarxes socials i blogs institucionals

La presència del Ministeri i els organismes adscrits a aquest a les diferents xarxes socials està recollida en els següents perfils:

Twitter

Youtube

Facebook

Flickr

Blog

Blog de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre Propiedad Industrial (OEPM)