Dades Obertes

L'objectiu de la reutilització és l'ús de documents que obren en poder de les Administracions i organismes del sector públic, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública.

Aquestes finalitats estan definides en la Llei 37/2007, que trasllada la Directiva 2003/98/CE, de reutilització de la informació del sector públic i també en la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007. Aquesta Llei 37/2007, està desenvolupada al seu torn, pel Reial decret 1495/2011 a fi de detallar per a l'àmbit del sector públic estatal les seves disposicions, promovent i facilitant al màxim la posada a la disposició de la informació del sector públic.

Accedeixi al catàleg de dades obertes del Ministeri d'Indústria i Turisme.