Corpo de Enxeñeiros Técnicos do SOIVRE

CONVOCATORIA Data publicación Prazas Prazo presentación Inscrición
Interinos 2/4/2023 9 Ata 15:00 h. 13/4/2023 Sede electrónica Mintur
CONVOCATORIA Data BOE Prazas Prazo presentación Inscrición
Acceso libre 27/12/2022 48 Vinte días hábiles Web Administración.gob

Convocatoria

Primer ejercicio

Segundo ejercicio

Tercer ejercicio

Cuarto ejercicio

Fase de oposición

Destacados
Convocatoria Texto
2020-2021-2022 Memoria das probas selectivas [PDF 3, 41 Mb] [PDF]
2019 Memoria das probas selectivas [PDF 136 Kb] [PDF]
Enxeñeiros Técnicos do SOIVRE. OEP 2019. Exames [PDF 15,3 Kb]
2018 Memoria das probas selectivas [PDF 229 Kb] [PDF]
Enxeñeiros Técnicos do SOIVRE. OEP 2018. Exames [PDF 3,4 Kb]