Cos d'Enginyers Tècnics del SOIVRE

CONVOCATÒRIA Data publicació Places Termini presentació Inscripció
Interins 2/4/2023 9 Fins a 15:00 h. 13/4/2023 Sede electrónica Mincotur
CONVOCATÒRIA Data BOE Places Termini presentació Inscripció
Accés lliure 27/12/2022 48 Vint dies hàbils Web Administració.gov

Convocatoria

Primer ejercicio

Segundo ejercicio

Tercer ejercicio

Cuarto ejercicio

Fase de oposición

Destacats
Convocatòria Text
2020-2021-2022 Memòria de les proves selectives [PDF 3, 41 Mb] [PDF]
2019 Memòria de les proves selectives [PDF 136 kb] [PDF]
Enginyers Tècnics del SOIVRE. OEP 2019. Exàmens [PDF 15,3 kb]
2018 Memòria de les proves selectives [PDF 229 kb] [PDF]
Ingenieros Técnicos del SOIVRE. OEP 2018. Exámenes [PDF 3,4 Kb]