Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, España Pode, é o instrumento fundamental para o desenvolvemento dos fondos europeos de recuperaciónNext Generation EU e supón o impulso máis importante da recente historia económica de España. O Plan céntrase na primeira fase de execución e detalla os investimentos e reformas no período 2021-2023, mobilizando preto de 70.000 millóns de euros de transferencias do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia co fin de impulsar a recuperación e lograr o máximo impacto contra-cíclico.

O Plan de Recuperación traza a folla de ruta para a modernización da economía española, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego, tras a crise da Covid-19, así como para preparar ao país para afrontar os retos do futuro.

Descargar o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia [PDF]

Declaración institucional de loita contra a fraude [PDF] [444 KB]

Plan de medidas antifraude do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo [PDF] [4.5 MB]

Orde ICT/654/2022, do 10 de xullo, pola que se crea o Comité Antifraude do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e determínanse a súa composición e funcións (BOE 14/7/2022)

Código ético e de conduta do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Máis información sobre o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, incluíndo información sobre os PERTE, convocatorias, cronograma, etc.

Industria e PEME

Comercio

Plan de Formación en Competencias Digitales para el Sector Turístico

En Conferencia Sectorial de 29 de diciembre de 2023 se aprueba el Plan de Formación en Competencias Digitales para el Sector Turístico, en el marco del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según el acuerdo, cada Comunidad Autónoma elaborará un Programa de Formación en Competencias Digitales para el Turismo y será la responsable de la ejecución y justificación.  Los destinatarios finales del programa para la transformación digital del sector turístico son las pymes y los trabajadores y jóvenes del sector turístico.

Plan de Formación en Competencias Digitales para el Sector Turístico [PDF] [444.14 kB]
Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico
Acceso a toda la información sobre el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico

Plans de Sustentabilidade Turística en Destino

A Conferencia Sectorial de Turismo aprobou, na súa reunión do 21 de decembro de 2021, os 169 proxectos beneficiarios do I convocatoria extraordinaria do programa de Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, que se financia integramente cos fondos de recuperación Next Generation EU.

Dos plans seleccionados, 153 serán xestionados por entidades locais e 16 corresponden a accións de cohesión que desenvolverán as Comunidades Autónomas, pero que impactarán tamén nos destinos. Estas actuacións suman un investimento de 615 millóns de euros.

O acordo da Conferencia Sectorial publicouse no BOE do 29 de decembro de 2021.

O programa extraordinario de Plans de Sustentabilidade Turística en Destino contaba para este 2021 cun orzamento de 660 millóns, que se completa cos 45 millóns reservados aos plans que teñen como elemento identificador actuacións relacionadas coa prioridade nacional deste ano: os Camiños de Santiago e cuxa concreción figura no RD 1073/2021 do 7 de decembro.

O procedemento de presentación e selección de proxectos beneficiarios deste programa extraordinario de Plans de Sustentabilidade segue as bases establecidas na Estratexia de Sustentabilidade Turística en Destino, aprobada por unanimidade na Conferencia Sectorial de Turismo do 28 de xullo de 2021.

Estratexia de Sustentabilidade Turística en Destinos [PDF] [6.24 MB]

Experiencias Turismo España

​Acceso a toda a información sobre a convocatoria de Experiencias Turismo España

Dixitalización de plans e destinos

Axudas á xeración de coñecemento científico aplicado ao turismo:

Orde ICT/1521/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para o programa de axudas a organismos de investigación e de difusión de coñecementos para proxectos de I+D para dar resposta aos retos dos destinos turísticos, e apróbase a convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Destinos Turísticos Intelixentes

Orde ICT/1528/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as basesreguladoras da concesión de axudas para a transformación dixital emodernización das entidades locais que forman parte do Camiño de Santiago,integradas na Rede de Destinos Turísticos Intelixentes parao seu impulso e consolidación, cara a un modelo baseado na sustentabilidadeambiental, socioeconómica e territorial, e procédese á convocatoriacorrespondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación,Transformación e Resiliencia

Orde ICT/1527/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para o Programa de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes, e procédese á súa convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Proxectos de dixitalización de «última milla»

Acceso a toda a información sobre as Axudas para proxectos de dixitalización de última milla

Orde ICT/1519/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras de axudas para proxectos de dixitalización de «última milla» en empresas do sector turístico e procédese á súa convocatoria correspondente ao ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Comercio

Axudas a proxectos estratéxicos para a transición industrial do sector farmacéutico e do sector de produtos sanitarios, baixo o PERTE SAÚDE de VANGARDA, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia no ano 2022

Publícase o extracto da Orde do 6 de maio de 2022, pola que se efectúa a convocatoria de concesión de axudas a proxectos estratéxicos para a transición industrial do sector farmacéutico e do sector de produtos sanitarios, baixo o PERTE SAÚDE de VANGUARIA do ano 2022. (BOE 07/05/2022)

Máis información no Portal de Axudas do Mº de Industria, Comercio e Turismo.

Subvencións para o apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras

Publícase o extracto da Orde do 9 de Outubro, pola que se convocan subvencións para o apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras, correspondentes ao ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que ten como beneficiarios ás agrupacións Empresariais Innovadoras rexistradas no Rexistro regulado pola Orde IET/1444/2014, do 30 de xullo, e membros das mesmas.

Máis información no Portal Axudas do Ministerio.

Axudas a proxectos industriais de investigación, desenvolvemento e innovación no ámbito da industria manufacturera

Publícase o extracto da Orde do 11 de agosto de 2021 pola que se efectúa a convocatoria de concesión de axudas a plans de innovación e sustentabilidade no ámbito da industria manufacturera no ano 2021.

Máis información no Portal Axudas do Ministerio.

Axudas á iniciativa Industria Conectada 4.0 / ACTIVO Financiamento

Se publica el Extracto de la Orden de 31 de julio de 2021 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) en el año 2021.

Más información en elPortal Ayudas del Ministerio.

Turismo

Turismo

Axudas a mercados sustentables

Axudas para o apoio da actividade comercial en zonas rurais

Axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas

Axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización

Axudas para o fortalecemento das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras para 2021

Publícase o extracto da Orde ICT/1096/2021 Ministerio de Industria, Comercio e Turismo de 01/10/21, pola que se convocan liñas de axudas para o fortalecemento das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras para 2021.

Máis información sobre o procedemento na  Sede do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Axudas para o fortalecemento dos sistemas de comunicación e servizos telemáticos en asociacións e federacións de exportadores para o ano 2021

​Publícase o extracto da Orde ICT/1073/2021 do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, do 24 de setembro de 2021, pola que se convocan as liñas de axudas para o fortalecemento dos sistemas de comunicación e servizos telemáticos en asociacións e federacións de exportadores para o ano 2021.

Máis información sobre o procedemento na Sede do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Axudas para a apertura de mercados exteriores

Orde ICT/1116/2021, do 7 de outubro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axuda para a apertura de mercados exteriores e procédese á súa convocatoria no ano 2021.

Acceso á solicitude de axuda relativa á Liña Indicacións Xeográficas, cuxo obxectivo é abordar a consultoría e asistencia xurídica para fomentar a protección e defensa dos dereitos de propiedade intelectual dos produtos agroalimentarios (Denominacións de Orixe Protexidas e Indicacións Xeográficas Protexidas) cando estes se vexan usurpados en terceiros mercados nos que a Unión Europea teña subscritos acordos para a protección das indicacións xeográficas.

Acceso á solicitude de axuda relativa á Liña Exportadores, a finalidade destas axudas é a de promover e facilitar o acceso de produtos e empresas españolas aos mercados de terceiros países, financiando os custos asociados ás seguintes actuacións:

  • Visitas de inspección e auditorías oficiais realizadas polas autoridades de países terceiros co fin de lograr o recoñecemento ou equivalencia dos establecementos dos operadores españois conforme aos requisitos sanitarios ou fitosanitarios.
  • Obtención de certificacións obrigatorias esixidas aos produtos españois sobre o cumprimento dos requisitos de importación ou comercialización adoptados por países terceiros.
  • Consultoría e defensa xurídica relacionados coa defensa dos intereses comerciais do sector exportador que limitan a súa capacidade exportadora, entre as que cabería incluír aquelas vinculadas aos procedementos de defensa comercial.

Programa Innova Invest

Orde ICT/1292/2021, do 15 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións do "Programa Innova Invest" de ICEX España Exportación e Investimentos, E.P.E., e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Documentación

Preguntas Frecuentes

Caixa de correos de Consultas

Envíe as súas consultas sobre o Plan de Recuperación a través do seguinte formulario