Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Espanya Pot, és l'instrument fonamental per al desenvolupament dels fons europeus de recuperacióNext Generation EU i suposa l'impuls més important de la recent història econòmica d'Espanya. El Pla se centra en la primera fase d'execució i detalla les inversions i reformes en el període 2021-2023, mobilitzant prop de 70.000 milions d'euros de transferències del Mecanisme de Recuperació i Resiliència amb la finalitat d'impulsar la recuperació i aconseguir el màxim impacte contra-cíclic.

El Pla de Recuperació traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, després de la crisi del Covid-19, així com per preparar al país per afrontar els reptes del futur.

Descargar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia [PDF]

Declaración institucional de lucha contra el fraude [PDF] [444 KB]

Pla de mesurades antifrau del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme [PDF] [4.5 MB]

Orden ICT/654/2022, de 10 de julio, por la que se crea el Comité Antifraude del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se determinan su composición y funciones (BOE 14/7/2022)

Codi ètic i de conducta del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Més informació sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, incloent informació sobre els PERTE, convocatòries, cronograma, etc.

Comerç

Ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios, bajo el PERTE SALUD de VANGUARDIA, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022

Se publica el extracto de la Orden de 6 de mayo de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios, bajo el PERTE SALUD de VANGUARIA del año 2022. (BOE 07/05/2022)

Més informació al Portal d'Ajudes del Mº d'Indústria, Comerç i Turisme.

Subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores

Es publica l'extracte de l'Ordre de 9 d'Octubre, per la qual es convoquen subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, corresponents a l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té com a beneficiaris a les agrupacions Empresarials Innovadores inscrites en el Registre regulat per l'Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol, i membres de les mateixes.

Més informació al Portal Ajudes del Ministeri.

Ajudes a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera

Es publica l'extracte de l'Ordre d'11 d'agost de 2021 per la qual s'efectua la convocatòria de concessió d'ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera l'any 2021.

Més informació al Portal Ajudes del Ministeri.

Ajudes a la iniciativa Indústria Connectada 4.0 / ACTIU Finançament

Es publica l'Extracte de l'Ordre de 31 de juliol de 2021 per la qual s'efectua la convocatòria de concessió d'ajuda a projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0. (ACTIU_Finançament) l'any 2021.

Més informació al Portal Ajudes del Ministeri.

Indústria i PIME

Ajudes a mercats sostenibles

Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques

Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

Ajudes per a l'enfortiment de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres per 2021

Es publica l'extracte de l'OrdreICT/1096/2021 Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de 01/10/21, per la qual es convoquen línies d'ajudes per a l'enfortiment de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres per 2021.

Més informació sobre el procediment a la  Seu del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors per a l'any 2021

Es publica l'extracte de l'OrdreICT/1073/2021 del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 24 de setembre de 2021, per la qual es convoquen les línies d'ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors per a l'any 2021.

Més informació sobre el procediment a la Seu del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Ajudes per a l'obertura de mercats exteriors

Ordre ICT/1116/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021.

Accés a la sol·licitud d'ajuda relativa a la Línia Indicacions Geogràfiques, que el seu objectiu és abordar la consultoria i assistència jurídica per fomentar la protecció i defensa dels drets de propietat intel·lectual dels productes agroalimentaris (Denominacions d'Origen Protegides i Indicacions Geogràfiques Protegides) quan aquests es vegin usurpats en tercers mercats en els quals la Unió Europea tingui subscrits acords per a la protecció de les indicacions geogràfiques.

Accés a la sol·licitud d'ajuda relativa a la Línia Exportadors, la finalitat d'aquestes ajudes és la de promoure i facilitar l'accés de productes i empreses espanyoles als mercats de tercers països, finançant els costos associats a les següents actuacions:

  • Visites d'inspecció i auditories oficials realitzades per les autoritats de països tercers amb la finalitat d'aconseguir el reconeixement o equivalència dels establiments dels operadors espanyols conforme als requisits sanitaris o fitosanitaris.
  • Obtenció de certificacions obligatòries exigides als productes espanyols sobre el compliment dels requisits d'importació o comercialització adoptats per països tercers.
  • Consultoria i defensa jurídica relacionats amb la defensa dels interessos comercials del sector exportador que limiten la seva capacitat exportadora, entre les quals caldria incloure aquelles vinculades als procediments de defensa comercial.

Programa Innova Invest

Ordre ICT/1292/2021, de 15 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del "Programa Innova Invest" d'ICEX Espanya Exportació i Inversions, I.P.I., i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Turisme

Turismo

Plan de Formación en Competencias Digitales para el Sector Turístico

En Conferencia Sectorial de 29 de diciembre de 2023 se aprueba el Plan de Formación en Competencias Digitales para el Sector Turístico, en el marco del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según el acuerdo, cada Comunidad Autónoma elaborará un Programa de Formación en Competencias Digitales para el Turismo y será la responsable de la ejecución y justificación.  Los destinatarios finales del programa para la transformación digital del sector turístico son las pymes y los trabajadores y jóvenes del sector turístico.

Plan de Formación en Competencias Digitales para el Sector Turístico [PDF] [444.14 kB]
Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico
Acceso a toda la información sobre el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico

Planes de Sostenibilitat Turística en Destinació

La Conferència Sectorial de Turisme ha aprovat, en la seva reunió del 21 de desembre de 2021, els 169 projectes beneficiaris de la I convocatòria extraordinària del programa de Planes de Sostenibilitat Turística en Destinacions, que es finança íntegrament amb els fons de recuperació Next Generation EU.

Dels plans seleccionats, 153 seran gestionats per entitats locals i 16 corresponen a accions de cohesió que desenvoluparan les Comunitats Autònomes, però que impactaran també en les destinacions. Aquestes actuacions sumen una inversió de 615 milions d'euros.

L'acord de la Conferència Sectorial s'ha publicat en el BOE del 29 de desembre de 2021.

El programa extraordinari de Planes de Sostenibilitat Turística en Destinació explicava per aquest 2021 amb un pressupost de 660 milions, que es completa amb els 45 milions reservats als plans que tenen com a element identificador actuacions relacionades amb la prioritat nacional d'aquest any: els Camins de Santiago i la concreció dels quals figura en el RD 1073/2021 de 7 de desembre.

El procediment de presentació i selecció de projectes beneficiaris d'aquest programa extraordinari de Planes de Sostenibilitat segueix les bases establertes en l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinació, aprovada per unanimitat en la Conferència Sectorial de Turisme del 28 de juliol de 2021.

Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions [PDF] [6.24 MB]

Experiències Turisme Espanya

​Acceso a toda la información sobre la convocatoria de Experiencias Turismo España

Digitalització de plans i destinacions

Ajudes a la generació de coneixement científic aplicat al turisme:

Ordre ICT/1521/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al programa d'ajudes a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes de R+D per donar resposta als reptes de les destinacions turístiques, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Destinacions Turístiques Intel·ligents

Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les basesreguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital imodernització de les entitats locals que formen part del Camí deSantiago, integrades a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per alseu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitatmediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòriacorresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència

Ordre ICT/1527/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Projectes de digitalització de «última milla»

Accés a tota la informació sobre les Ajudes per a projectes de digitalització d'última milla

Ordre ICT/1519/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajudes per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Documentación

Preguntas Frecuentes

Buzón de Consultas

Envíe sus consultas sobre el Plan de Recuperación a través del siguiente formulario