Organigrama da Subsecretaría de Industria e Turismo

Subsecretaria de Industria e Turismo

D. Pablo Garde Lobo  Currículo vitae

 • Gabinete Técnico

  D. Anxo Fausto Sánchez Maíllo

 • S.G de Oficialía Maior e Administración Financeira

  Dª M. Teresa González Limón

 • S.X. de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións

  D. Marcos Martinez Diaz

 • Oficina Orzamentaria

  Dª. Teresa Aznar Almazán

 • S.X. da Inspección Xeral de Servizos e Relación cos Cidadáns

  D. Miguel Angel Recio Crespo

 • S.X. de Planificación e Xestión de Recursos Humanos

  Dª Neves Aliagas Gil

 • Intervención Delegada

  Dª. Elena Rodríguez Raso

 • Avogacía do Estado no Departamento

  D. Óscar Saenz de Santamaría Gómez-Mampaso

 • Secretaría Xeral Técnica

  Dª Nuria García González  Currículo vitae

  • Vicesecretaría Xeral Técnica

   D. Sergio Luís Doncel Núñez

  • S.X. de Desenvolvemento Normativo, Informes e Publicacións

   D. Marcos García Alfonso

  • S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administración de Xustiza

   Dª María Josefa Fernández Pérez

  • S.X. de Relacións Internacionais e Cooperación

   Dª Gloria Díaz Mesanza

  • S.X. de Estudos, Análises e Plans de Actuación

   D. Javier Agustín Muñoz Carabias