Formulario de inscrición

Cubra o seguinte formulario sinalando a actividade na que desexa inscribirse (os campos sinalados con * son de necesario enchemento)

Por favor, rellene el siguiente formulario.

Os datos persoais recollidos mediante este formulario serán tratados de forma confidencial e poderán ser rexistrados, no seu caso, en ficheiros automatizados titularidade do Ministerio de Industria e Turismo.

Información sobre protección de datos persoais