Enquesta de Conjuntura del Sector de la Construcció

El Ministeri d'Indústria i Turisme a través de la Sotsdirecció General d'Estudis, Anàlisis i Planes d'Actuació depenent orgànicament de la Secretaria General Tècnica és responsable de la realització de l'enquesta de conjuntura del sector de la Construcció inclosa dins del Pla Estadístic Nacional.

A més col·laborem com “Partner Institute” amb el Programa Harmonitzat de la Unió Europea d'enquestes a empreses i consumidors. Això implica que l'enquesta es duu a terme conforme a un enfocament metodològic ampli comú, un calendari comú i un conjunt comú de preguntes, de tipus bàsicament qualitatiu.

Amb això es pretén recaptar informació sobre la situació actual de les empreses i sobre els seus plans i expectatives per al futur pròxim per posteriorment agregar-la i així construir els indicadors de confiança del sector. L'objectiu final és l'obtenció amb freqüència mensual d'un Índex de Sentiment Econòmic per a l'economia en el seu conjunt.

Es mostra a continuació el calendari de realització d'aquesta enquesta així com un dossier mensual amb una anàlisi dels resultats.