Peticions i consultes

Per a temes relacionats amb:

  • Consultes metodològiques sobre l'ECC.
  • Petició de sèries històriques de l'ECC.

Podran dirigir les seves consultes al correu electrònic: encuesta.coyuntura@minetad.es