Guías para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 no sector turístico

Medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-COV-2

A Secretaría de Estado de Turismo en coordinación co Ministerio de Sanidade elaborou as guías de especificacións para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-COV-2. As guías conteñen especificacións de servizo, limpeza e desinfección, mantemento e xestión do risco para os diferentes subsectores do sector turístico.

Estas guías completan as medidas dispostas polas ordes do Ministerio de Sanidade, e, en todo caso, supedítanse ás mesmas.

Na súa elaboración participaron as Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), os axentes sociais, as asociacións de cada subsector, expertos participantes nos grupos de traballo e a Asociación Española de Servizos de Prevención Laboral (AESPLA), coordinados polo Instituto de Calidade Turística, entidade á que a Secretaría de Estado de Turismo encomendou este labor.