Actualidade Covid-19

Que é Covid-19?

Os coronavirus son unha familia de virus que normalmente afectan só a animais, aínda que en ocasións poden transmitirse ás persoas. O SARS-CoV-2 é un novo tipo de coronavirus detectado por primeira vez en decembro de 2019, na provincia chinesa de Wuhan. Este novo virus pode afectar as persoas e produce a enfermidade Covid-19 (enfermidade infecciosa por coronavirus -19).

O Comité de Emerxencias do Regulamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declarou o actual brote de novo coronavirus como unha Emerxencia de Saúde Pública de Importancia Internacional (ESPII) na súa reunión do 30 de xaneiro de 2020 e a Organización Mundial da Saúde (OMS) elevou o 11 de marzo á categoría de pandemia global a situación xerada pola Covid-19.

Os síntomas máis comúns inclúen febre, tose, e sensación de falta de aire. Nalgúns casos tamén pode haber síntomas dixestivos como diarrea e dor abdominal.

Os principais grupos vulnerables son os maiores de 60 anos, e aquelas persoas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermidades cardiovasculares, enfermidades pulmonares crónicas, cancro, inmunodeficiencias, e o embarazo polo principio de precaución.

El Ministerio de Sanidad actualiza diariamente la Situación en España y proporciona Información para la ciudadanía.

Covid-19 no mundo

A resposta á pandemia global produciuse en todos os países no marco das recomendacións e directrices da Organización Mundial da Saúde.

Desde a Comisión Europea, emitiuse unha resposta económica coordinada ao brote de Covid-19. Na mesma inclúese unha análise dos efectos deste brote epidémico, así como unha serie de accións xa efectuadas e propostas de medidas coas que paliar os seus prexuízos.

Medidas Comisión Europea fronte ao COVID 19 [PDF] [253.96 kB] 19/03/2020

Impacto da Covid-19 en España

A expansión do COVID 19 está a provocar unha crise sanitaria con impacto nos sectores económicos. Os poderes públicos en España están a adoptar todas as medidas necesarias para conter a propagación do virus e mitigar o seu impacto na economía nacional. Desde o 14 de marzo, decretouse o estado de alarma en todo o territorio español.

De acordo con a información solicitada polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, os principais impactos nas súas áreas de actividade son:

 • O Turismo é un sector estratéxico para España que achega o 12,3% do PIB e o 12,7% do emprego, e aínda que aínda é pronto para avaliar os efectos que a Covid-19 terá na afluencia de turistas aos destinos españois no medio prazo, o mantemento da crise sanitaria xa está a ter consecuencias para o sector, debido ás restricións á libre circulación de persoas e a menor demanda de servizos turísticos pola incerteza e o efecto precaución.

  O pasado día 6 de marzo, a Organización Mundial do Turismo revisou as súas perspectivas de chegadas de turistas internacionais para 2020, situándoas nun -1% a -3%, o que supón unha perda estimada de entre 30.000 e 50.000 millóns de dólares (EE.UU.) en ingresos procedentes do turismo internacional. Antes do brote da Covid-19, a OMT previra un crecemento positivo de entre o 3% e o 4% para este ano.

  O noso país viviu anteriormente outras crises e situacións de incerteza mundial (crise financeira, volcán islandés, etc.), pero no caso da Covid-19 e a súa expansión mundial, estamos a asistir a un incremento extraordinario nas cancelacións de viaxe e a unha progresiva e importante caída na demanda dos servizos turísticos a curto e medio prazo, tanto no mercado emisor como no receptivo e polo tanto, en toda a cadea de valor da industria turística española.

 • Aínda é temperán para saber o impacto que vai ter a crise sanitaria provocada pola Covid-19 nos fluxos de comercio exterior e nos investimentos exteriores en España, xa que dependerá da gravidade e duración da pandemia e canto deban prolongarse as restricións establecidas para conter a enfermidade, así como da capacidade que teñan as medidas de política económica que se están adoptando para mitigar o seu impacto na economía. Sabemos que ese impacto vai ser considerable desde marzo (cando se empezou a propagar a Covid-19 en Europa) pero sabémonos como afectará o conxunto do ano, pois aínda existe incerteza sobre o tempo que será necesario para controlar a súa expansión, tanto en España, como no resto dos nosos socios comerciais.

  O FMI estima que a economía mundial contraerase un 3% en 2020, desde un crecemento do 3,3% previsto en xaneiro de leste mesmo ano. O propio FMI recoñece que as súas previsións están suxeitas a un grao de incerteza moi superior ao habitual e que é moi probable que deban ser revisadas a medida que se vaia aclarando o alcance da crise. En todo caso, estas cifras axudan a entender por que a rápida expansión do coronavirus supuxo un shock negativo sen precedentes para a economía mundial, que xa viña dunha fase de crecemento débil.

  O estrito confinamento necesario para conter a pandemia, somete á economía a un período de hibernación no que boa parte da actividade económica e comercial ten que parar. Inevitablemente esta restrición da actividade económica reduce a capacidade das empresas para exportar, importar e realizar novos investimentos. A isto únese, nalgúns casos, a dificultade para acceder a algunhas materias primas e compoñentes procedentes do exterior. As limitacións á mobilidade nacional e internacional afectan moi directamente a servizos como o transporte e o turismo. Por outra banda, a restrición no movemento de persoas (consumidores) causou un forte descenso do consumo, tanto de produtos locais como importados. Ademais, a caída de ingresos provocada pola crise dará lugar a un enfraquecemento adicional do consumo e o investimento, tanto de bens e servizos españois como procedentes do resto do mundo.

  A OMC prevé unha caída do comercio mundial de mercadorías derivada da crise sanitaria de entre o 13 % e o 32 % este ano, segundo un informe publicado o 8 de abril. Para Europa, este estudo prevé en 2020 unha caída das exportacións do 12% e das importacións do 10% no escenario optimista, e do 33% e o 30%, respectivamente, no escenario pesimista. Así mesmo, apunta a que é probable que o comercio caia con maior forza en sectores con cadeas de valor complexas, en particular a electrónica e os produtos de automoción, así como nos servizos, que ven máis directamente afectados as restricións ao transporte e as viaxes.

  Pola súa banda, a UNCTAD estima que os fluxos de investimento directo exterior poderían reducirse entre un 30% e un 40% durante 2020-2021.

  Esta caída da actividade afecta igualmente o comercio interior. O Real Decreto 463/2020 non establece ningunha restrición no movemento de mercadorías dentro do territorio español. Así mesmo, este Real Decreto establece os comercios que poden abrir as súas portas para garantir o abastecemento de bens de primeira necesidade e de gran consumo. Por tanto, o efecto do coronavirus nas vendas do comercio comerciante polo miúdo será asimétrico en función dos produtos e servizos concretos que se comercializan e da posibilidade de realizar comercio electrónico. O Real Decreto de medidas baixo o estado de alarma si que permite a venda en liña ou comercio electrónico, mesmo nos comercios que non poden abrir ao público durante a crise. En todo caso, é pronto para facer estimacións sobre a evolución das vendas no comercio.

Medidas adoptadas polo Goberno para dar resposta á crise da Covid-19

Desde o inicio da crise sanitaria xerada polo COVID 19, o Goberno de España adoptou diversas medidas para dar unha resposta integral ás circunstancias excepcionais xeradas pola pandemia nos ámbitos económico, social e laboral.

Esas medidas se recogen en la Crisis Sanitaria COVID-19 publicada en el B.O.E.

Medidas específicas para Empresas, PEME e Autónomos

Impacto das medidas nos sectores da Industria, o Comercio e o Turismo

Moitas das medidas aprobadas teñen un impacto específico nos sectores da Industria, o Comercio e o Turismo, tal e como se explica na nota seguinte:

Nota explicativa de medidas adoptadas sectores Industria, Comercio e Turismo [PDF] [521.33 kB] 01/06/2020

Guía práctica de medidas adoptadas para Autónomos [PDF] [1.06 MB] 08/04/2020

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo: Medidas para la prevención de contagios del COVID-19 [PDF]

Impacto da Covid-19 en Industria, Comercio e Turismo

Para máis información consulte a páxina do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

Para información sobre medidas adoptadas por outros ministerios

Actualidade

Novas

 • Instrución sobre a organización da nova normalidade no Ministerio de Industria, Comercio e Turismo Continúa lendo
 • Guía de boas prácticas nos centros de traballo Continúa lendo
 • Nota interpretativa para o Sector Industrial sobre a aplicación do Real Decreto Lei 10/2020, do 29 de marzo Continúa lendo
Máis noticias