Enquisa de Conxuntura do Sector da Construción

El Ministerio de Industria y Turismo a través de la Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación dependiente orgánicamente de la Secretaría General Técnica es responsable de la realización de la encuesta de coyuntura del sector de la Construcción incluida dentro del Plan Estadístico Nacional.

Ademais colaboramos como “Partner Institute” co Programa Harmonizado da Unión Europea de enquisas a empresas e consumidores. Iso implica que a enquisa leva a cabo conforme a un enfoque metodolóxico amplo común, un calendario común e un conxunto común de preguntas, de tipo basicamente cualitativo.

Con iso preténdese solicitar información sobre a situación actual das empresas e sobre os seus plans e expectativas para o futuro próximo para posteriormente agregala e así construír os indicadores de confianza do sector. O obxectivo final é a obtención con frecuencia mensual dun Índice de Sentimento Económico para a economía no seu conxunto.

Móstrase a seguir o calendario de realización da este enquisa así como un dossier mensual cunha análise dos resultados.