Bolsas Fulbright

Bases reguladoras

Orde ICT/642/2022, do 4 de xullo Pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas Fulbright polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Convocatoria para o curso 2024/2025

Extracto da Orde do 10 de novembro de 2023 (BOE de 14-11-2023) Pola que se convoca, por tramitación anticipada, a concesión de dúas bolsas Fulbright para o curso 2024/2025

Orde do 10 de novembro de 2023 [PDF] [489 kB] Pola que se convoca, por tramitación anticipada, a concesión de dúas bolsas Fulbright para o curso 2024/2025 Sesión informativa o 21-11-2023 ás 13 horas

Sesión informativa o 21-11-2023 ás 13 horas

Designación dos membros do Comité de selección [PDF] [656 kB]

Nomeamento dos membros do Comité de Selección [PDF] [250 kB]

Relación de aspirantes admitidos [PDF] [644 kB]

Relación de candidatos seleccionados [PDF] [376 kB]

Resolución de concesión [PDF] [585 kB]

Convocatoria para o curso 2023/2024

Extracto da Orde do 11 de novembro de 2022 (BOE de 17-11-2022) Pola que se convoca, por tramitación anticipada, a concesión de dúas bolsas Fulbright para o curso 2023/2024

Orde do 11 de novembro de 2022 [PDF] [525 kB] Pola que se convoca, por tramitación anticipada, a concesión de dúas bolsas Fulbright para o curso 2023/2024

Sesión informativa

Resolución pola que se designan os membros do Comité de selección [PDF] [656 kB]

Nomeamento dos membros do Comité de Selección [PDF] [250 kB]

Relación de aspirantes admitidos e excluídos [PDF] [644 kB]

Relación de candidatos seleccionados [PDF] [372 kB]

Resolución de concesión [PDF] [576 kB]