Reconeixement de Títols

Normativa sobre reconeixement de títols en el que afecta a professions la relació de les quals correspon al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Seu Electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Reconeixement del títol d'Agent de la Propietat Industrial

Ordre ITC/2505/2010, de 22 de setembre, per la qual es regula el reconeixement de la qualificació professional per a l'exercici a Espanya de l'activitat d'agent de la propietat industrial a ciutadans de la Unió Europea

Seu electrònica de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques