Tituluak onartzea

Tituluak onartzea buruzko araudia dagokienez, berriz, lanbideak, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda Industria, merkataritza eta Turismo ministerioari dagokio

Industria, merkataritza eta Turismo ministerioaren egoitza elektronikoaren

Aitortzea industria-jabetzako agentea-titulua

ITC/2505/2010 agindua, irailaren 22an arautzen duena kualifikazio profesionala aitortzea ekitaldian jarduera espainiako industria-jabetzako agentea a europar batasuneko herritarrak

Egoitza elektronikoan, patente eta marken espainiako bulegoa