Revesteixi Economia Industrial

Economía IndustrialECONOMIA INDUSTRIAL és una publicació oficial, fundada en 1964, que amb periodicitat trimestral s'edita en el marc del programa editorial del Ministeri d'Indústria i Turisme. Com a tal, té un clar vessant de servei públic.

ECONOMIA INDUSTRIAL, tenint a la societat civil en general com a públic objectiu, reconeix com a missió la de ser fòrum de reflexió, prescripció i rendició de comptes per a una millor formulació de les polítiques públiques de l'àmbit competencial del Ministeri d'Indústria i Turisme i altres relacionades, per mitjà de la transferència de coneixement, experiències i opinions entre els mons acadèmic, empresarial i de les administracions públiques i des d'aquests a la societat en general, que aproximin aquelles a la realitat pràctica en qualsevol de les etapes del seu cicle (anàlisi, disseny, implementació i avaluació). Tot això en llaures a un procés més transparent, participatiu, informat i fonamentat en evidències.

ECONOMIA INDUSTRIAL tracta l'ampli espectre de qüestions objecto de la disciplina homònima, entesa en un sentit ampli i des d'una perspectiva aplicada, ja sigui horitzontal o sectorial. D'aquesta manera, les seves àrees temàtiques podran referir-se a les dimensions productiva, tecnològica, econòmica, competitiva, regulatòria, jurídica i social, tant de la indústria pròpiament aquesta, com dels serveis que es presten sobre la base d'una component eminentment industrial.

Veure últim nombre publicat: 430 - Autonomia Industrial per a la Seguretat i Defensa

Veure catàleg

Subscripció al servei d'alerta de publicació de nous nombres de la Revesteixi Economia Industrial

Principis Editorials (nova versió)

Principios Editoriales 2021 [PDF] [424 KB]

Consell de Redacció 

Consell de Redacció [PDF] [331 KB]

Normes de Redacció

Normas de redacción [PDF] [411 KB]

Preus

Informació sobre subscripcions i venda d'exemplars solts [PDF] [148 kb]