Serveis

Relació de serveis disponibles

 • Atenció al Ciutadà

  Sol·licitud d'informació administrativa, queixes i suggeriments, preguntes freqüents, etc.

 • Oficina d'Assistència en Matèria de Registre - Registre General

  Presentació d'escrits i comunicacions en els Registres del Ministeri.

 • Canal de l'informant

  Sistema intern d'informació que permet a qualsevol persona física o servidor públic enviar comunicacions sobre infraccions normatives

 • Ajudes, beques i premis

  Planes estratègics de subvencions, al portal d'ajudes, beques i premis convocats en l'àmbit de les competències del Ministeri.

 • Licitacions

  Accés a la plataforma de contractació del sector públic.

 • Ocupació

  Processos selectius i convocatòries de llocs de treball en el Ministeri i Organismes depenents.

 • Documentació i publicacions

  Accés a les publicacions periòdiques editades pel Ministeri d'Indústria i Turisme i informació de fons i serveis oferts per la seva Biblioteca.