Concurs obert i permanent IV Conveni Únic

Concurs de trasllats obert i permanent per a la provisió de llocs de treball de personal laboral en l'àmbit de l'IV Conveni Únic de l'Administració General de l'Estat

2024. Segona fase

  • Publicat Annex de llocs

Publicats els llistats provisionals d'adjudicataris, admissions, exclusions i llocs no adjudicats. El termini per a la presentació d'al·legacions comença el dia 20 de juny i finalitza el 26 de juny, tots dos inclosos.

Més informació

2024. Primera fase

  • Publicada Resolució d'adjudicació definitiva (1/4/2024)

Més informació