Formulari de consulta per a discapacitats auditius

El Ministeri d'Indústria i Turisme posa a la disposició de les persones amb discapacitat auditiva aquest canal de comunicació exclusiva i excepcional, per facilitar el seu accés a les consultes i informació general sobre temes que són competència del Ministeri.

Els temps de resposta en aquest canal seran equivalents als de les consultes telefòniques.

Por favor, rellene el siguiente formulario.

Les dades personals recollits mitjançant aquest formulari seran tractats de forma confidencial i podran ser registrats, si escau, en fitxers automatitzats titularitat del Ministeri d'Indústria i Turisme.

Informació sobre protecció de dades personals