Organització

Correspon al Ministeri d'Indústria i Turisme la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'indústria i turisme.

Aquest Ministeri s'estructura en els següents òrgans superiors:

  • La Secretaria d'Estat d'Indústria
  • La Secretaria d'Estat de Turisme

En aquest apartat podrà trobar la relació dels Òrgans Directius del Departament, els seus titulars i la trajectòria professional de cadascun d'ells, el desenvolupament de l'estructura orgànica del Departament i finalment, la relació d'Organismes i Entitats Públiques depenents.

  • Funcions i competències
  • Organigrama