Transparència

En aquest canal s'ofereix informació rellevant associada a transparència del Ministeri. S'alimenta de diverses fonts del Departament, i és complementari de la informació que es publica al Portal de la Transparència.

Si desitja realitzar una sol·licitud de dret d'accés pot fer-ho a través de la Seu electrònica del Portal de la Transparència.

A continuació, s'ofereix una relació de la informació de lliure consulta associada a Transparència:

Publicitat Activa

banner Administración Transparente
Organització i Ocupació Pública
Alts Càrrecs
Planificació i Estadística
Normativa i Altres Disposicions
Contractes, Convenis i Subvencions
Informació Econòmic-Pressupostària