Impacto Covid-19 en el Sector de Turisme

Informació d'interès sobre l'impacte del Covid-19 en el sector de turisme