Guías para la fabricación y selección de mascarillas, protección ocular y facial, guantes y ropa de protección

Subscripció al servei d'alerta de publicació de noves Guies per a la fabricació de mascarillas i roba de protecció.

¿Qué mascarilla necesito?

Qué mascarilla necesito según mi situación [PDF] [2,88 MB]3/6/2020 12:05:53

Nota: La Recomanació (UE) 2021 1433 està destinada a harmonitzar a nivell europeu el final de l'aplicació de la Recomanació (UE) 2020 403. El contingut de la recomanació està destinat principalment als estats membres que encara no haguessin fixat les dates límit a l'ús de la Recomanació (UE) 2020 403, i també inclou instruccions d'actuació per a les autoritats de vigilància del mercat. En el cas d'Espanya (així com en la majoria d'estats membres) ja es van fixar dates límit anteriors a les quals apareixen en la recomanació. En concret, en el cas d'Espanya, aquestes es van fixar en la Resolució de 28 de setembre de 2020”

Mascarillas higiénicas: Generalidades y preguntas frecuentes

Modelos de mascarillas higiénicas desarrollados por AITEX

Marketplace Càmera Espanya

Resum en video sobre la legislació de marcat CE (Ponència en SICUR Especial Covid)

Informació de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball sobre aquests aspectes.