Beques Fulbright

Bases reguladores

Ordre ICT/642/2022, de 4 de juliol Per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques Fulbright pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Convocatòria per al curs 2024/2025

Extracte de l'Ordre de 10 de novembre de 2023 (BOE de 14-11-2023) Per la qual es convoca, per tramitació anticipada, la concessió de dues beques Fulbright per al curs 2024/2025

Ordre de 10 de novembre de 2023 [PDF] [489 kB] Per la qual es convoca, per tramitació anticipada, la concessió de dues beques Fulbright per al curs 2024/2025 Sessió informativa el 21-11-2023 a les 13 hores

Sessió informativa el 21-11-2023 a les 13 hores

Designació dels membres del Comitè de selecció [PDF] [656 kB]

Nomenament dels membres del Comitè de Selecció [PDF] [250 kB]

Relació d'aspirants admesos [PDF] [644 kB]

Relació de candidats seleccionats [PDF] [376 kB]

Resolució de concessió [PDF] [585 kB]

Convocatòria per al curs 2023/2024

Extracte de l'Ordre d'11 de novembre de 2022 (BOE de 17-11-2022) Per la qual es convoca, per tramitació anticipada, la concessió de dues beques Fulbright per al curs 2023/2024

Ordre d'11 de novembre de 2022 [PDF] [525 kB] Per la qual es convoca, per tramitació anticipada, la concessió de dues beques Fulbright per al curs 2023/2024

Sessió informativa

Resolució per la qual es designen els membres del Comitè de selecció [PDF] [656 kB]

Nomenament dels membres del Comitè de Selecció [PDF] [250 kB]

Relació d'aspirants admesos i exclosos [PDF] [644 kB]

Relació de candidats seleccionats [PDF] [372 kB]

Resolució de concessió [PDF] [576 kB]