Beques de l'Institut de Turisme d'Espanya

Ordre ICT/885/2018, de 17 d'agost (BOE 23/08/2018)

Per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de beques de l'Institut de Turisme d'Espanya per a la realització de pràctiques professionals

Pàgina web de l'Institut de Turisme d'Espanya