• Indústria
  • 30/6/2023

El 78% dels projectes presentats en la línia d'ajudes IDI per a la indústria manufacturera estan enfocats a plans de sostenibilitat

Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

La convocatòria d'ajudes a la línia IDI per a plans d'innovació i sostenibilitat de la indústria manufacturera, amb una dotació de 188 M€, ha rebut 253 sol·licituds de projectes de 223 empreses: 198 para per a la línia de sostenibilitat i 55 per a la línia de R+D+I.

El conjunt total dels projectes inclou inversions per valor de 423,3 M€, dels quals gairebé 391 M€ (el 92%) es destinen a la sostenibilitat.

Per comunitats autònomes, Catalunya i la Comunitat Valenciana han presentat gairebé la meitat de les sol·licituds i, juntament amb Castella i Lleó, englobarien més de la meitat del pressupost per executar.

La convocatoria de ayudas a la línea ‘IDI’, para planes de innovación y sostenibilidad de la industria manufacturera, ha recibido 253 solicitudes de 223 empresas, que comprenden inversiones por valor conjunto de 423,3 millones de euros, solicitándose más de 194 millones de euros en forma de préstamos rembolsables y cerca de 73 millones de euros en forma de subvención.

Por líneas, se han presentado 198 solicitudes en la línea de sostenibilidad y 55 en la de I+D+i, con 390,9 millones de euros y 32,4 millones de euros en presupuesto a ejecutar, respectivamente.

En cuanto a su distribución regional, se han presentado empresas de 14 Comunidades Autónomas, siendo la distribución por número de proyectos presentados y presupuesto a ejecutar la siguiente:

Comunidad Autónoma Nº Proyectos % Presupuesto a ejecutar
ANDALUCÍA 22 7,86%
ARAGÓN 13 11,12%
ASTURIAS 6 9,45%
CASTILLA LA MANCHA 8 1,76%
CASTILLA Y LEÓN 17 13,90%
CATALUÑA 81 25,67%
COMUNIDAD MADRID 13 1,89%
COMUNIDAD VALENCIANA 40 13,09%
EXTREMADURA 2 0,18%
GALICIA 11 7,19%
LA RIOJA 5 0,60%
NAVARRA 8 1,12%
PAIS VASCO 17 3,51%
MURCIA 10 2,66%
Total: 253 100,00%

En general, la línea IDI tiene por objeto el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. Está dotada en 2023 con 188 millones de euros de presupuesto total, de los cuales 74 millones lo son en forma de subvención y 114 millones en forma de préstamos rembolsables al tipo de interés del 0% y con un plazo de amortización total de 10 años con 3 años de carencia.

Referencias al anuncio de la convocatoria

El plazo de presentación comenzó el día 29 de mayo de 2023 y ha finalizado el día 28 de junio de 2023. La convocatoria se ha beneficiado de un aumento de presupuesto y de unas condiciones más favorables para los beneficiarios, como ya se adelantó en la modificación de la Orden de Bases.