Kexak eta iradokizunak

Garrantzitsua

Kexa eta iradokizunen prozedura aplikatuko da bakarrik pozik ez egoteko adierazpenak herritarrek egindako zerbitzuengatik Industria eta Turismo ministerioari

Beste erreklamazio-mota, iritziak edo kontsultak, hauek erabil ditzakezu formularioak:

Zerbitzuen gutunak

Zerbitzuen kartak dira tresna horren organo, organismo eta erakundeen estatuko administrazio orokorraren berri ematen die buruzko herritarren eta erabiltzaileen duten zerbitzuetako buruzko onartzera, zor zaizkien eskubideen duten eta ditugun konpromisoak dagokionez zerbitzuok ematerakoan, kalitatezko.

Kexak eta iradokizunak

Aurkezteko moduak

Herritarren kexak eta iradokizunak formulatuko dira bertan, izena, abizenak eta egiten diren komunikazioen, nahi duzun bakoitza aurrera eramateko behar diren datu guztiekin (helbidea, helbide, etab.), eta izenpetu beharko ditu.

Aurrez aurre eta postaz

Industria ministerioa eta Turismo Kalea, 1. 28071 madril Panama.

Bete ondorengo inprimakia, inprimatzeko eta erregistro orokorrean aurkeztu, eta, beste edozein Administrazio erregistroa, posta-bulegoetan eta zehazten diren tokietarik edozeinetan 16.4 artikuluan zehaztutako 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena.

Bitarteko elektronikoen bidez

Kexak eta iradokizunak posta elektronikoz edo Internet bidez-eskubidearen bidez harpidetu egon beharko dute interesdunaren sinadura elektronikoa.

Lortuz gero, kexa eta iradokizunen prozedura aplikatuko, UQS herritarren erantzuna emango diete, 20 egun balioduneko epearen barruan; horretarako egindako jarduketen eta, hala badagokio, hartutako neurriak.

951/2005 Errege dekretuko 19. Art., uztailaren 29koa; horren bidez, esparru orokorra ezartzen duen kalitatea hobetzeko estatuko administrazio orokorra. Aurkezten dituzten kexa errege-dekretu honetan aurreikusitakoaren arabera ez dira inolaz ere, administrazio errekurtsotzat hartuko, eta bere aurkezpenak ez ditu indarrean dagoen araudian ezarritako epeak eten egingo ditu. Kexa horiek ez dituzte inola ere baldintzatuko gainontzeko ekintzak edo eskubideen araudi erregulatzailearen arabera, prozedura bakoitzaren jardun dezaten, egokiak diren eta prozeduran interesdunak.

951/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa; horren bidez, esparru orokorra ezartzen duen kalitatea hobetzeko estatuko administrazio orokorrak (EAO, 2005/09/03).